See PRO edition

D’Art Academy, déi 2017 am Kader vum Open Air Konstfestival initéiert gouf, ass dorobber aus d’Vilfalt vun der Konst ze valoriséieren  an  d’Ëffentlechkeet op d´Konst  opmierksam ze maachen, dëst duerch :

- professionell begleet Konstatelieren
- d´Kids Academy

Tatsächlech, ass een sech bei der Open Air Konstfestival a.s.b.l. bewosst a wéi wäit d’Konst eng Roll an der Sensibilisatioun vu kommende Generatiounen esou ewéi an hirer kënstlerëscher a kultureller Bildung ka spillen. Aus dësem Grond gouf d’Art Academy an d’Liewe geruff, als eng ganz Rei kënstleresch Aktivitéite vu pedagogëschem Notze fir Kanner, Jugendlecher a jonk Erwuessener.

Heibäi gëtt ganz besonnesch vill Wäert op dat spillerescht Element geluecht, wat am Ëmfeld vum Konstfestival méiglech an esou fundamental wichteg ass. Op dës Manéier kënnen déi ausgewielte Kënstler hir Konst esou ewéi hiert Wëssen ënner beschtméigleche Bedéngunge vermëttelen.

Professionell begleet Konstatelieren

Workshops um Programm vun der Art Academy 2019 :

«D’Konst spigelt net erëm wat siichtbar ass,
si mécht siichtbar.»
(Paul Klee)

Op d’Mooss gemaach fir Kanner, Jugendlecher a jonk Erwuessener, déi selwer kënstleresch aktiv wëlle ginn a sech mat verschiddenen Technike bekannt maache wëllen. D’Art Academy erméiglecht et selwer Wierker ze schafen an esou d’Vilfalt vun der Konst an engem spaasserfëllten Ëmfeld fir sech z’entdecken.

All Konstatelier  steet ënnert der professioneller Leedung vun enger qualifizéierter Fachkraaft aus der jeeweileger Konstzeen. Den ugebuedene Programm erstreckt sech iwwer de ganzen Dag a bitt de Participanten d’Méiglechkeet déi vun hinnen ausgewielte Konstrichtung z’entdecken a besser kennenzeléieren. Kënstleresch Kenntnisser gi keng virausgesat an et mussen och keng weider Virbereedunge getraff ginn. Am Mëttelpunkt steet natierlech de kreative Virwëtz, duerch den direkte Kontakt an déi aktiv Bedeelegung soll kënstlerescht Wësse vermëttelt ginn. Fir beschtméiglech Bedéngunge garantéieren ze kënnen ass d’Unzuel vu Participante pro Konstatelier  begrenzt, d’Umeldung ass iwwer dëse Site méiglech.

D’Konstatelieren vun der Art Academy 2019 stinn ënnert der Leedung vun :
- Isabelle Pirson, Molerin
- Florence Hoffmann, konstschafend Sculptrice
- Ingo Schandeler, Christophe Poissonnier, Karikaturisten-Cartoonisten
- Daniel Mac Lloyd, Graffiti-Kënstler.

Natierlech ass all Visiteur vum Konstfestival häerzlech agelueden sech een Androck vun der Dynamik während dem Kreatiounsprozess an deenen verschiddenen  Konstatelieren ze verschafen. D’Konstwierker, déi am Verlaf vun den eenzelne  Konstatelieren entstinn, ginn doriwwer eraus an de Concours « Art Academy » opgeholl, d’Gewënner gi mat attraktive Präisser ausgezeechent.

Kids Academy

Nieft de professionell begleete Konstalieren gëtt am Kader vum Open Air Konstfestival och nach d’Kids Academy speziell fir Kanner ugebueden. Heibäi handelt et sech ëm kléng encadréiert Atelieren, an deenen d’Kanner vun 11.00 Auer bis 18.00 Auer hirer Kreativitéit fräie Laf loosse kënnen.

Aktivitéiten um Programm vun der Art Academy 2019:
- Dekoratioun a Molerei vun Dëschluuchten a Seefendëppecher
- Molerei op Textilien
- Dekoratioun vun Hoerreefer
- Molerei op Seid
- Kreatioun vu Konstseefen

Agenda 2020

Vernissage
Freidig, 19. Juni

Expos
Sonndig, 22. Juni

Open Air Konstfestival
Méindig, 23. Juni

Oofschloss
Samsdig, 27. Juni

 
      Gemeng Kiischpelt 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.