See PRO edition

Cock tales

Land: Däitschland

Spektakel: Cock-tales

Gutt gefiedert Hinger spillen op musikalischem Niveau mënschlich Acten tëschent a mam Publikum.

Deen opgeblosenen, eitlen Sträitgockel, déi zickig Gluck an zu allem Iwwerfloss nach engt klappricht Zoppenhung watschelen duerch Lellgen.

Dësen Hingertrupp hält dem Publikum op humorvoll Aart a Weis de Spigel vir.

Agenda 2019

Vernissage
Freidig, 14. Juni

Expos
Sonndig, 16. Juni

Open Air Konstfestival
Sonndig, 23. Juni

Oofschloss
Samsdig, 29. Juni

 
      Gemeng Kiischpelt 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.